Administrace podpořených projektů MFF UK v rámci výzvy 3.4 PO4 OP VaVpI

V součtu níže námi zpracovávaných a administrovaných tří projektů pro jednoho žadatele, jde o více než čtvrtinu alokace celé výzvy 3.4 VAVpI – jediné pro hl. m. Prahu. Jedná se o největší dotační objem financí z VaVpI na území hl. m.:

Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0340 s celkovými výdaji projektu ve výši 218 442 951,17 Kč Celkovým cílem projektu je zlepšení studijních podmínek pro studenty fyzikálních oborů, poskytnutí nejmodernějších přístrojů pro zpracování výzkumných úkolů v rámci studentských a vědeckovýzkumných prací a s tím související dlouhodobý růst potenciálu pro transfer technologií do podniků v celé ČR. Střecha pro informatiku, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0344 s celkovými výdaji projektu ve výši 55 807 229,69 Kč Cílem projektu je oprava střešního pláště objektu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) na Malostranském náměstí č. p. 2 v Praze, ve kterém je lokalizována informatická sekce fakulty, a na druhé straně stavba půdní vestavby s cílem navýšit prostorové kapacity. Výstupem projektu budou moderně vybavená pracoviště pro doktorandy všech oborů informatiky, které jsou na fakultě vyučovány. Toto rozšíření povede ke zkvalitnění výukového procesu i ke zvýšení objemu vědeckých výstupů. Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0345 s celkovými výdaji projektu ve výši 104 779 037,96 Kč Cílem projektu je zlepšení stavebně technického stavu objektů a pořízení moderního IT vybavení, jež umožní centralizaci IT služeb.