Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

"Škola hrou pro děti v Mateřská školka Andělská"

19.6. 2024 - Gratulujeme k podpořené žádosti z OP JAK.  více

Podpořená žádost v rámci OP TAK

17.6. 2024 - Sans Souci byla podpořena námi zpracovávaná žádost: " Vývoj povlaku s optimalizovaným prostupem světelného  spektra a vylepšenou opakovatelností". více

ERDF výzva pro VŠ

14.6. 2024 - Pomohli jsme VŠKK získat dotaci na projekt "Technologie pro životní dovednosti 21. století". více

Dorea - poradna rané péče, Brno

3.6. 2024 - Finančně jsme přispěli na provoz sociálního auta pro malé děti s postižením.  více

Podané ruce

7.5. 2024 - Podané ruce mají čersvě podpořený projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 14. výzva IROP - Sociální služby. Gratulujeme. více

Projekt pro Sdružení válečných veteránů ČR

22.4. 2024 - Ministerstvo obrany schválilo projekt pro Sdružení válečných veteránů ČR, na kterém jsme se zpracovatelsky podíleli.  více

Národní plán obnovy - Multiscan

17.4. 2024 - Žádost o podporu "Doplnění a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra" byla schválena. více

Metodická podpora a administrativa projektu

5.4. 2024 – Pro Moravské zemské muzeum poskytujeme odbornou podporu k projektu s názvem „Správa a evidence muzejních sbírek“. více

SFŽP schválený projekt na FVE

2.4. 2024 - Projekt FVE pro městské objekty PSOE, balík 3 bych schválen.   více

Dotace pro Arcibiskupské gymnázium

20.2. 2024 - Arcibiskupskému gymnáziumu bylo vydáno Rozhodnutí. Na žádosti o podporu na rozšíření kapacity školy jsme se zpracovatelsky podíleli. více