Místní komunity, partnerství, studenti

Podporujeme studenty středních a vysokých škol, kteří mají možnost u nás absolvovat praxi a získat zkušenosti a konzultace při zpracování závěrečných prací z dotační politiky EU.