Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Partnerství s Úřadem vlády ČR

1. července 2009 - Společnost Grant Help se oficiálně stala partnerem Úřadu vlády České republiky od 1. července více

Program: Inovace - Inovační projekt – Fosfa a.s.

21. června 2009 - Další úspěšný projekt tohoto žadatele na kterém jsme se zpracovatelsky podíleli nese název Inovační řešení výrobní více

Aktivní výzvy v rámci ESF

Sledujte http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1053 Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, více

Aktivní výzvy programů spravovaných agenturou CzechInvest

Sledujte http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy . Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, více

Finanční mechanismus EHP/Norska

Sledujte http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska_aktuality.html. Na základě těchto finančních mechanismů se státy EHP/Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském více

Poptávkové řízení v rámci OPŽP

V rámci poptávkového řízení OPŽP dodáváme poradenské služby při vyhotovení letáků na téma: Nabídka OPŽP pro podnikatele – na co více

Nové Fosfa univerzitě přijel požehnat i farář

28. května 2009 - Břeclavský deník píše o projektu, jehož život podpořil Grant Help. Poštorenská Fosfa má od více

Zajištění managementu projektu IOP – Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

13. května 2009 - Společnost Grant Help uspěla ve výběrovém řízení na Zajištění managementu projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení více

Další podpořené projekty: nyní v hodnotě 7,1 milionu korun

11. května 2009 - Další projekty byly podpořeny pro společnosti: MITON CZ, s.r.o. (Tvorba a zavedení strategie řízení a více

Podpořeny další projekty v hodnotě 5,1 milionu korun

6. května 2009 - Nedávno byly podpořeny projekty pro společnosti PEML Plus s.r.o. (Rozvoj kvality řízení a budování znalostní více