Aktuální informace

  • Sledujte s námi dynamický vývoj i změny v oblasti grantů a dotací.
  • Aktuální trendy reflektujeme v projektech.

Drozdov – kanalizace a ČOV, vodní přivaděč, vodovod a vodojem

27. 9. 2016 - Komise schválila dotaci u akce „Drozdov – kanalizace a ČOV“ ve výši 43,475 mil. Kč. U více

Dotace na vzdělávání zaměstnanců – ZAPA BETON

26.9. 2016 – V kooperaci s námi při tvorbě žádosti, byl našemu klientovi – firmě ZAPA BETON – podpořen projekt více

Podpořený projekt z programu Praha pól růstu

23.9. 2016 - MHMP podpořil projekt "1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky: Multikulturalita na Slovanském více

Dotace na vzdělávání zaměstnanců - KLEENTEK

23.9. 2016 - V kooperaci s námi při tvorbě žádosti, byl našemu klientovi - firmě KLEENTEK - podpořen projekt na více

Dotace na rekonstrukci výrobních prostor

1.9. 2016 - Pro pardubickou společnost FARMET spol. s r.o., která se zabývá úpravou kovů jsme získali dotaci na rekonstrukci více

Dotace na vzdělávání zaměstnanců pro společnost MEDIN, a.s.

15.8. 2016 – Podařilo se nám získat dotaci na rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání. více

Dotace na kanalizace – OPŽP

9.6. Pro obce Zahájí, Libeř a Svatý Ján jsme získali dotace na místní kanalizaci. více

Dotace na odbahnění rybníka – Ministerstvo zemědělství

7.6- 2016 – Získali jsme pro našeho klienta (obec Popovičky) dotaci na odbahnění rybníka. více

Administrace podpořených projektů MFF UK v rámci výzvy 3.4 PO4 OP VaVpI

V součtu níže námi zpracovávaných a administrovaných tří projektů pro jednoho žadatele, jde o více než čtvrtinu alokace celé výzvy více

Ministerstvo financí – projekt „Obec ve Slezsku – Vybudování učeben ZŠ“

11.4. 2016 – Námi zpracovávaný projekt ba vybudování učeben při ZŠ v Háji ve Slezsku byl podpořen. více