Granty a dotace - Školy a vzdělávací instituce

Operační programy pro období 2007–2013, kde je příležitost pro rozvoj této oblasti:

 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

 • OP Životní prostředí,

 • OP Podnikání a inovace,

 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost,

 • ROPy jednotlivých regionů,

 • OP přeshraniční spolupráce.

Příklady podporovaných oblastí

 • Podpora pro zateplování škol (snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov).
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
 • Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Počáteční vzdělávání – zvyšování kvality ve vzdělávání.
 • Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.
 • Tvorba nových vzdělávacích programů.

Více informací na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyzvy

Disponujeme mnohými referenčními projekty. Pro více informací kontaktujte naše konzultanty nebo si projděte naše reference.