Granty a dotace - Podnikatelské subjekty

Nejvýznamnější dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty pro období 2007–2013 uvádíme níže.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Společně s OP Adaptibilita pro hl. m. Praha je tento program určen pro podporu školení zaměstnanců, genderové programy (např. podpora souladu pracovního a soukromého života; u podnikatelských subjektů, vznik mateřské školky v organizaci, rozvoj služeb mateřských center aj.).

Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pro vhodné žadatele umíme ve spolupráci s našimi externími spolupracovníky úspěšně zpracovat projektové žádosti v rámci: TAČRGA ČRNAZVNPV IIVaVPIProgram GESHER/MOST.

Operační program podnikání a inovace

Je určený především pro financování investic za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firem. Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci tohoto operačního programu pro období 2007–2013 celkem 15 programů podpory, a to v těchto základních okruzích:

Start, Jeremie

Programy pro začínající podnikatele.

Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Záruka, Progres

Programy pro další rozvoj firmy.

Eko-energie

Zdá se vám, že je vaše výroba příliš drahá a chcete snížit její energetické nároky? Nebo chcete víc využívat obnovitelné a druhotné zdroje? Anebo obojí? Program Eko-energie pomůže.

Inovace, Potenciál

Jste na stopě nových technologií? Vyvíjíte nové technologie?

Spolupráce, Nemovitosti, Školicí střediska, Prosperita

Chcete spolupracovat s dalšími firmami z oboru? Připravujete nemovitosti a infrastrukturu pro podnikání? Nemáte kde školit své zaměstnance?

Poradenství, Marketing

Potřebujete poradit s podnikáním? Chcete prodat víc svých výrobků?

Disponujeme mnohými referenčními projekty. Pro více informací kontaktujte naše konzultanty nebo si projděte naše reference.

*) Programy na vzdělávání

Podporováno je vzdělávání zaměstnanců v rozmanitých výcvikových oblastech zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace. Do výše 200 tisíc EUR (asi 5 600 000 Kč) mohou být projekty podpořeny bez vlastního spolufinancování ze strany žadatele. Vedle nákladů na školení lze do rozpočtu projektu dále zahrnout např. náklady na mzdy projektového týmu (např. personalista, účetní), drobný hmotný majetek, menší stavební úpravy a jiné.